ABU CAO

Hoe werkt het in de praktijk?

In overleg met de opdrachtgever en met u worden uw arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Voor alle payroll-medewerkers van LPD geldt de ABU-cao (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen). Hierin staat dat de arbeids¬voorwaarden voor de medewerker vanaf de eerste contractdag zijn gebaseerd op de voor uw branche geldende cao. Het brutoloon, arbeidsduurverkorting, toeslagen, kostenvergoedingen, loonsverhogingen, periodieken, eenmalige uitkeringen, eindejaars- en 13e maanduitkeringen als ook vakantiedagen en vakantiebijslag, zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor uw collegae bij uw opdrachtgever. Voor alle overige emolumenten wordt er gekeken naar de voorwaarden uit de ABU-cao.

Pensioen

Medewerkers in dienst bij LPD bouwen pensioen op bij StiPP, het pensioen voor de medewerkers met een payroll-contract. Opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen om vanaf dag één dit pensioen te bieden. Wettelijk bouw je dit pensioen op na 26 gewerkte weken. Mocht je werkzaam zijn binnen de Onderwijs of Overheidbranche dan kan jouw opdrachtgever ook voor het ABP-pensioen kiezen. In je contract van LPD kun je nalezen of en zo ja, welk pensioen voor jou van toepassing is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stippensioen.nl.

Uren declareren

U heeft met uw opdrachtgever afgesproken hoeveel uur u per maand werkt. Dit aantal uren krijgt u maandelijks uitbetaald. Mocht u een zogenaamd 0- uren of min – max contract hebben dan verzoeken wij u uw gewerkte uren in te dienen via mijnLPD . Het salaris wordt maandelijks uitbetaald rond de 24e van de maand. Het opgebouwde vakantiegeld wordt medio mei uitbetaald.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999