Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zorg van de Zaak streeft ernaar om een betrouwbare onderneming te zijn die de bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze uitoefent. Maatschappelijke verantwoordelijk houdt in dat er sprake is van een transparant behoorlijk bestuur dat gericht is op eerlijk zaken doen. Hierbij bewaakt Zorg van de Zaak de balans tussen het behalen van de commerciële doelstellingen, het welzijn van de belanghebbenden bij haar onderneming en de belasting van de bedrijfsvoering op het milieu.

Zorg van de Zaak voert haar dienstverlening uit vanuit breed maatschappelijk bewustzijn. Vanwege onze core business ligt hierbij de nadruk op aspecten die een relatie hebben met arbeid en gezondheid. Bovendien staat de mens in ons werk centraal. Zorg van de Zaak zorgt ervoor dat mensen blijven functioneren in werk en daarmee in de maatschappij. Onze visie is dat mensen met werk gelukkiger zijn. Onze activiteiten zijn dan ook hierop gericht. Hieronder leest u een aantal voorbeelden.

Werkervaringsplaatsen

Zorg van de Zaak hecht er grote waarde aan om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op werk. Zorg van de Zaak ontplooit daarom diverse initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We doen dit door het creëren van werkervaringsplaatsen voor leerlingen en medewerkers van scholen, gemeentes of sociale werkplaatsen. Daarnaast bieden we trainingen, waaronder sollicitatietrainingen en trainingen op het gebied van schuldhulpverlening.

Maatschappelijke en preventieporgramma’s

Als hoofdsponsor van FC–Utrecht worden gezamenlijk maatschappelijke en (preventie)programma’s ontwikkeld. Zo hebben FC Utrecht en Zorg van de Zaak bijvoorbeeld de handen ineen geslagen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor een werkzaam leven. Met het programma ‘Gezond Bewegen’ wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en meer bewegen. Hoe gedrag blijvend veranderd wordt staat hierbij centraal.

Zorg van de Zaak Foundation

Vanuit de Zorg van de Zaak Foundation ondersteunen wij bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestyle gebied. Of het nu gaat om mensen in Nederland of in ontwikkelingslanden, wij vergoeden deze zorg, zodat ook zij kunnen blijven meedoen in hun werk en in de maatschappij.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999