Medewerker in dienst nemen

Als u een medewerker wilt aanmelden bij LPD voor een payroll-overeenkomst hebben wij de volgende documenten van u nodig:

• Verklaring Controle Identiteit
• Aanmeldfomulier
• Kopie van het Identiteitsbewijs
• Loonheffingsverklaring
• “Verklaring arbeidsverleden werknemer” formulier
• Arbodocument en de eventuele huisregels van uw organisatie
• In overleg met opdrachtgever zorgt LPD voor ingang zetten van de aanvraag Verklaring omtrent gedrag bij Ministerie van Justitie.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999