Payroll onderwijs

Payroll specialist voor onderwijs

Vanuit onze achtergrond zijn wij gespecialiseerd in onderwijsorganisaties. Wij kennen de cultuur, de mensen en de regels. Zo proberen we onze doelstelling te realiseren: een bijdrage leveren aan goed functionerend en inspirerend onderwijs.

Soms hebt u voor een korte of langere periode behoefte aan extra medewerkers. Of wilt u graag uw nieuwe personeel in het onderwijs eerst een tijd op proef laten werken voordat u ze een contract aanbiedt. U wilt flexibel zijn, zonder de arbeidsrechtelijke en juridische aspecten. Kortom: zonder de nadelen die kleven aan het aanbieden van een tijdelijk contract aan medewerkers. Speciaal voor werkgevers die wel de voordelen maar niet de nadelen willen van tijdelijk personeel, biedt Landelijke Personeelsdiensten (LPD) payroll aan als service.

Waarom payroll?

Als u zelf medewerkers – op proef of tijdelijk – aanneemt in het onderwijs, betaalt u na afloop van het tijdelijk contract als eigen risicodrager de WW-uitkering van die medewerker. Bij medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, bent u ook verantwoordelijk om deze medewerker te helpen bij het vinden van nieuw werk (re-integratie 2e spoor). Dat zijn zwaarwegende nadelen. Met de payroll service van LPD hebt u deze nadelen niet.

Met een payroll contract in het onderwijs kunt u de Wet Werk en Zekerheid optimaal benutten Binnen een periode van 5,5 jaar is het voor LPD mogelijk 6 payrollcontracten aan te bieden. Deze verruiming betekent voor u meer flexibiliteit met behoud van capaciteit en deskundigheid. Als leidinggevende blijft u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden van de payroll-medewerker.

Hoe werkt payroll in het onderwijs?

Binnen de payroll service werft en selecteert u de medewerker zelf voor uw onderwijsinstelling. U kent immers als geen ander de sfeer en cultuur binnen uw organisatie en u weet welke medewerker daar het beste bij past. LPD neemt deze medewerker in dienst en detacheert hem/haar bij u voor de vooraf afgesproken periode. LPD neemt de administratieve werkgevers¬verplichtingen van u over en verzorgt de arbeidsovereenkomst, de personeels- en salarisadministratie en de afdrachten aan de Belastingdienst en het pensioenfonds Ook dragen wij als werkgever de arbeidsrechtelijke risico’s en aansprakelijkheden.

Na afloop van de overeenkomst hebt u geen financiële of juridische verplichtingen meer voor deze medewerker.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999