Payroll overheid

Wij zijn gespecialiseerd in overheidsorganisaties. De cultuur, de mensen en de regels zijn bij ons bekend. Hierdoor weten wij onze doelstelling te realiseren: een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid.

Heeft u voor een korte of langere periode behoefte aan extra medewerkers, wilt u graag uw nieuwe personeel op proef laten werken voor ze een contract aan te bieden? Flexibiliteit stelt u op prijs, zonder de arbeidsrechtelijke en juridische aspecten. Kortom: u maakt graag gebruik van de voordelen van Payroll, maar wilt niet de nadelen van tijdelijk personeel. Voor u biedt Landelijke Personeelsdiensten (LPD) payroll aan als service.

Waarom payroll?

Als u zelf medewerkers – op proef of tijde­lijk – aanneemt, betaalt u na afloop van het tijdelijk contract als eigen risicodrager de WW-uitkering van die medewerker. Bij me­dewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, bent u ook verantwoordelijk om deze medewerker te helpen bij het vinden van nieuw werk (re-integratie 2e spoor). Dat zijn zwaarwegende nadelen. Met de payroll service van LPD hebt u deze nadelen niet.

Met een payroll con­tract kunt u de Wet Werk en Zekerheid optimaal benutten Binnen een periode van 5,5 jaar is het voor LPD mogelijk 6 payrollcontracten aan te bieden.  Deze verruiming betekent voor u meer flexibiliteit met behoud van capaciteit en deskundigheid. Als leidinggevende blijft u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden van de payroll-medewerker.

Hoe werkt payroll?

Binnen de payroll service werft en selecteert u de medewerker zelf. U kent immers als geen ander de sfeer en cultuur binnen uw organisatie en u weet welke medewerker daar het beste bij past. LPD neemt deze medewerker in dienst en detacheert hem/haar bij u voor de vooraf afgesproken periode. LPD neemt de administratieve werkgevers­verplichtingen van u over en verzorgt de arbeidsovereenkomst, de personeels- en salarisadministratie en de afdrachten aan de Belastingdienst en het pensioenfonds Ook dragen wij als werkgever de arbeidsrechtelijke risico’s en aansprakelijk­heden.

Na afloop van de overeenkomst hebt u geen financiële of juridische verplichtingen meer voor deze medewerker.