Payroll versus ZZP

Opdrachtgevers en opdrachtnemers willen graag zekerheid over de samenwerking die ze met elkaar aangaan. Samenwerking die vormgegeven kan worden met een dienstverband maar ook middels een ZZP-contract. We hebben voor u de belangrijkste verschillen tussen payroll en ZZP onder elkaar gezet:

  • Bij Payroll heeft de organisatie het recht zelf sturing te geven aan de medewerker. Ook werkt de medewerker conform de wensen van de organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van de middelen die de opdrachtgever biedt. Maw de “arbeidsgezagsverhouding” blijft in stand. Dit in tegenstelling tot het aanstellen van een ZZP-er.
  • De medewerker bouwt WW-rechten op en zal bij eventuele verzuim doorbetaald worden door werkgever. Een ZZP-er is zelf verantwoordelijk voor de tussenliggende periodes zonder werk en voor het verzekeren voor verzuim.

De medewerker wordt qua arbeidsvoorwaarden conform cao-branche in dienst genomen. Het tarief van de ZZP-er is gebaseerd op marktwaarde.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999