Scholing

De Zorg van de Zaak Academie biedt een grote verscheidenheid trainingen aan op het gebied leefstijl en gezondheid. Zo bieden wij bijvoorbeeld de cursus “Systeemaanpak mentale veerkracht” of “Coaching werstijl bij werkstress” aan.

Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van externe opleidingen. Toekenning van vergoeding voor scholing wordt beoordeeld op individuele basis. Bij de beoordeling om studiekosten te faciliteren worden ondermeer de volgende zaken meegenomen: noodzaak, aansluiting op werkzaamheden, duur van het contract en kosten van de studie.

Onze payroll-medewerkers leren iedere dag op het werk en in privé situaties. Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun ontwikkeling op het vlak van kennis, vaardigheden en/of competenties. Als direct leidinggevende heeft de opdrachtgever hierin een grote rol. De feedback die zij geven is waardevol om nog meer inzicht te krijgen in het eigen kunnen. Om deze feedback extra te stimuleren hebben wij minimaal 2 maal per jaar contact over het functioneren van de medewerker. Tijdens zo’n gesprek wordt stil gestaan bij de succesfactoren en ontwikkelfactoren van de medewerker. Ook wordt besproken of er scholingswensen zijn.

Voor medewerkers in de zogenaamde ‘Doe beroepen’ vinden wij het belangrijk dat hun vaardigheden vertaald worden naar bijvoorbeeld een EVC of Branche Certificaat. Graag gaan wij met u in gesprek hoe we dit voor deze doelgroep kunnen regelen. Het praktijkleren vertalen naar een certificaat vergroot de eigenwaarde van de medewerker en draagt sterk bij aan onze visie; Werken maakt gelukkig.

Doordat het contact met de medewerker veelal telefonisch verloopt en er korte communicatielijnen zijn worden signalen beter opgepikt. LPD is een kleine organisatie. Daardoor heeft iedere medewerker een vast contactpersoon, zodat een relatie met de medewerker wordt opgebouwd.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999