Wat houdt payrolling bij LPD in?

Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van arbeid, waarbij de opdrachtgever (inlener) zelf verantwoordelijk is voor de werving en selectie van de werknemer. De werknemer komt vervolgens in dienst bij de payrollonderneming. Alle arbeidsrechtelijke risico’s en werkgeversverplichtingen zijn voor de payroll-organisatie. Het personeel blijft werken bij het bedrijf.

Hoe werkt de payroll constructie?

Payroll levert voor u als werkgever een aantal voordelen op.

Binnen de payroll constructie werft en selecteert u de medewerker zelf. U kent immers als geen ander de sfeer en cultuur binnen uw organisatie en u weet welke medewerker daar het beste bij past. LPD neemt deze medewerker in dienst en detacheert hem/haar bij u voor de vooraf afgesproken periode.

De werknemer treedt in dienst bij LPD. LPD is juridisch werkgever. Wij nemen de administratieve werkgeversverplichtingen van u over en verzorgen de arbeidsovereenkomst, de personeels- en salarisadministratie en de afdrachten aan de Belastingdienst en het UWV. Binnen de payroll constructie dragen wij ook de arbeidsrechtelijke risico’s, aansprakelijkheden. Na afloop van de overeenkomst heeft u geen financiële of juridische verplichtingen meer voor deze medewerker. Met een payroll contract kunt u de Wet Flexibiliteit en Zekerheid optimaal benutten. Binnen een periode van 5,5 jaar is het mogelijk 6 payroll contracten aan te bieden.

Op deze payroll constructie zijn omrekenfactoren van toepassing, vooraf weet u precies wat payroll u kost.

Hoe werkt payroll voor de werknemer?

Doordat LPD de juridisch werkgever wordt is de werknemer wettelijk in dienst bij LPD. Dat betekent dat LPD het salaris van de werknemer betaalt. Eventuele verzekeringen voor de werknemer lopen ook via ons. Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en functionerings- en beoordelingsgesprekken houdt de werknemer gewoon met u.

Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de branche cao

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) . De essentie van de payroll constructie is dat de arbeidsvoorwaarden voor de medewerker vanaf de eerste dag van het payroll contract zijn gebaseerd op de voor uw branche geldende CAO. Het brutoloon, arbeidsduurverkorting, toeslagen, kostenvergoedingen, loonsverhogingen, periodieken, eenmalige uitkeringen, eindejaars- en 13e maanduitkeringen, als ook vakantiedagen en vakantiebijslag, zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor werknemers bij u in dienst.

Dezelfde pensioenregeling

Uw tijdelijke kracht bouwt pensioen op bij het ABP. Dat heeft voordelen als u na verloop van tijd besluit de medewerker zelf in vaste dienst te nemen. Het pensioen van deze medewerker blijft namelijk gewoon doorlopen. Dat geldt ook als de medewerker direct voorafgaand aan de overeenkomst bij een werkgever uit de sector onderwijs of overheid heeft gewerkt. Bij LPD wordt vanaf dag 1 pensioen opgebouwd bij de overheid en het onderwijs. Ook is de medewerker gratis verzekerd tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Er zijn maar weinig payroll-organisaties die het ABP-pensioenfonds kunnen bieden. LPD kan dit wel, omdat zij is ontstaan vanuit het ABP. Dit biedt de medewerker vele voordelen.

Ook kan bij LPD gebruik gemaakt worden van het pensioenfonds STIPP.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999