Werken bij LPD

Een payroll-contract, wat betekent dat voor u?

Ongeveer 200.000 mensen werken jaarlijks via een payrollorganisatie zoals Landelijke Personeelsdiensten (LPD). Voor u houdt dit in dat wij formeel gezien uw werkgever zijn. Vervolgens detacheren wij u bij de opdrachtgever voor de vooraf overeengekomen periode. Uw dagelijkse werkzaamheden voert u dus uit bij de opdrachtgever. Wij betalen uw salaris en nemen alle werkgeversverplichtingen op ons: u staat bij ons op de payroll. Wij bieden u de zekerheid dat zaken zoals betaling van uw salaris en uw vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten goed geregeld zijn.

Verlof

Verlof dient u aan te vragen bij uw opdrachtgever. De opdrachtgever kent het verlof wel of niet toe. Vervolgens geeft u, voorafgaand aan uw verlof, aan LPD door welke dagen u vrij neemt. Aan het einde van uw dienstverband geeft de opdrachtgever uw openstaande verlof door aan LPD. Regel is dat het verlof opgemaakt wordt tijdens het dienstverband. Indien er toch openstaand verlof bij einde dienstverband is, wordt dit uitbetaald.

Verzuim melden

Indien u niet belastbaar bent voor werk, dient u zich op de eerste dag voor 10.00 uur telefonisch (088 00 88 999) afwezig te melden bij het bedrijfsbureau van LPD. Tevens dient u aan te geven hoe lang u verwacht niet belastbaar te zijn voor werk. Ook dient u zich afwezig te melden bij de opdrachtgever van LPD waar u werkzaam bent, conform de bij de opdrachtgever geldende regels.

Zorg van de Zaak is de arbo-organisatie waar LPD gebruik van maakt. Uw verzuimmelding wordt aan hen doorgegeven. Zij zullen u, indien nodig, contact met u opnemen en eventueel uitnodigen voor een gesprek met een van de bedrijfsartsen in uw regio.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het verzuimreglement op onze site: www.lpd.nl.

Beter melden

Wanneer u aanwezig bent, dient u zich ook voor 10.00 uur bij het bedrijfsbureau van LPD hersteld te melden. Het bedrijfsbureau geeft uw herstelmelding door aan Zorg van de Zaak. Tevens dient u zich hersteld te melden bij de opdrachtgever van LPD waar u werkzaam bent, conform de bij de opdrachtgever geldende regels.

Bel voor meer informatie 088 - 00 88 999